İLETİŞİM STRATEJİSİ

16 Nisan 2017 Halk Oylaması sürecinde, milletimizle doğru iletişim kurabilmek, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak; belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. Bunun sağlanması  “Evet” kampanyasını yürüten kadroların “takım ruhu” ile hareket ettiğini gösterecek, bu da seçmenlerde olumlu bir algıya dönüşecektir. 
Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yürüteceğimiz kampanyada kullanılacak materyaller ile “Evet” ofisleri çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, bir ahenk ve bütünlük oluşturması önemlidir. 
Bu ahenk ve bütünlüğü sağlayacak olan temel kurallar şöyle sıralanmaktadır:

01
ÇOK FAZLA MESAJ İHTİVA EDEN MATERYALLERİN KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyaller, Ak Parti Genel Merkezi’nden gelecek olanlar veya merkezin kullanılmasına müsaade ettiği dokümanlardan oluşacaktır. Bunun dışında hiçbir ekip kendi başına hazırladığı metin ya da sloganları kullanmamalı ve dağıtmamalıdır. Halk Oylaması kampanyamız ile ilgili konsept bütünlüğünün bozulmaması açısından bu konu büyük önem arz etmektedir.

02
KULLANILAN DOKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar; renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle 
bu dokümanların tasarımında ve basımında, hazırlanan kurumsal kimlik kitabının esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, seçmene dağıtılmamalıdır.

03
KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY İLE ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI VE ÇEVREYE ZARARLI MALZEMELERİN KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak materyallerin estetik düzey ve algılanabilirliğinin yüksek olması, kampanyanın imajına olumlu bir katkı sağlayacak ve seçmenin yürütülen çalışmaları “düzenli ve disiplinli” olarak algılamasını sağlayacaktır.  Ayrıca, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacaktır. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmayacaktır. Kısaca, çevreye duyarlı bir Halk Oylaması kampanyası yürütülecektir.

04
KULLANILACAK MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE MERKEZİ YERLERE ASILMASI

Kampanya süresince kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş ve broşür gibi enstrümanlar merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır. Aynı zamanda propaganda araçlarının da merkezi noktalarda olmasına dikkat edilmelidir. En kısa zamanda, en fazla seçmene ulaşabilmenin yolları aranmalıdır.

DAHA FAZLA YÜKLE
Yukarı Çık